Subway maps - Athens metro - Line 1

Monastiraki station - Athens metro map

Subway station:


Athens metro mapstation marker
^ Monastiraki station on the Athens metro map ^Monastiraki station map
^ Monastiraki station map ^