Subway maps - Athens metro - Line 1

Omonoia station - Athens metro map

Subway station:


Athens metro mapstation marker
^ Omonoia station on the Athens metro map ^Omonoia station map
^ Omonoia station map ^