Subway maps - Athens metro - Line 2

Aghios Antonios station - Athens metro map

Subway station:


Athens metro mapstation marker
^ Aghios Antonios station on the Athens metro map ^Aghios Antonios station map
^ Aghios Antonios station map ^