Subway maps - Athens metro - Line 2

Omonia station - Athens metro map

Subway station:


Athens metro mapstation marker
^ Omonia station on the Athens metro map ^Omonia station map
^ Omonia station map ^