Subway maps - Athens metro - Line 3

Doukissis Plakentias station - Athens metro map

Subway station:


Athens metro mapstation marker
^ Doukissis Plakentias station on the Athens metro map ^Doukissis Plakentias station map
^ Doukissis Plakentias station map ^