Subway maps - Athens metro - Line 3

Nomismatokopio station - Athens metro map

Subway station:


Athens metro mapstation marker
^ Nomismatokopio station on the Athens metro map ^Nomismatokopio station map
^ Nomismatokopio station map ^