Subway maps - Cairo metro - Line 1

Helwan University station - Cairo metro map

Subway station:


Cairo metro mapstation marker
^ Helwan University station on the Cairo metro map ^Helwan University station map
^ Helwan University station map ^