Subway maps - Hong Kong MTR - Kwun Tong Line

Lam Tin station - Hong Kong MTR map

Subway station:


Hong Kong MTR mapstation marker
^ Lam Tin station on the Hong Kong MTR map ^Lam Tin station map
^ Lam Tin station map ^