Subway maps - Hong Kong MTR - Kwun Tong Line

Ngau Tau Kok station - Hong Kong MTR map

Subway station:


Hong Kong MTR mapstation marker
^ Ngau Tau Kok station on the Hong Kong MTR map ^Ngau Tau Kok station map
^ Ngau Tau Kok station map ^