Subway maps - Moscow metro

11 Kakhovskaya Line map - Moscow metro


Moscow metro 11 Kakhovskaya Line map Metro stations:

- Kashirskaya
- Varshavskaya
- Kakhovskaya