Subway maps - Munich U-Bahn - U2

Untersbergstrasse station - Munich U-Bahn map

Subway station:


Munich U-Bahn mapstation marker
^ Untersbergstrasse station on the Munich U-Bahn map ^Untersbergstrasse station map
^ Untersbergstrasse station map ^