Subway maps - Munich U-Bahn - U3

Oberwiesenfeld station - Munich U-Bahn map

Subway station:


Munich U-Bahn mapstation marker
^ Oberwiesenfeld station on the Munich U-Bahn map ^Oberwiesenfeld station map
^ Oberwiesenfeld station map ^