Subway maps - Munich U-Bahn - U3

Universitat station - Munich U-Bahn map

Subway station:


Munich U-Bahn mapstation marker
^ Universitat station on the Munich U-Bahn map ^Universitat station map
^ Universitat station map ^