Subway maps - Nagoya subway - Kamiiida Line

K01 Kamiiida station - Nagoya subway map

Subway station:


Nagoya subway mapstation marker
^ K01 Kamiiida station on the Nagoya subway map ^K01 Kamiiida station map
^ K01 Kamiiida station map ^