Subway maps - Sao Paulo Metro & CPTM - 4 Line Yellow

Paulista station - Sao Paulo Metro & CPTM map

Subway station:


Sao Paulo Metro & CPTM mapstation marker
^ Paulista station on the Sao Paulo Metro & CPTM map ^Paulista station map
^ Paulista station map ^