Subway maps - St. Petersburg metro - Line 1 Kirovsko-Vyborgskaya

Leninskiy Prospekt station - St. Petersburg metro map

Subway station:


St. Petersburg metro mapstation marker
^ Leninskiy Prospekt station on the St. Petersburg metro map ^Leninskiy Prospekt station map
^ Leninskiy Prospekt station map ^