Subway maps - St. Petersburg metro - Line 1 Kirovsko-Vyborgskaya

Prospekt Veteranov station - St. Petersburg metro map

Subway station:


St. Petersburg metro mapstation marker
^ Prospekt Veteranov station on the St. Petersburg metro map ^Prospekt Veteranov station map
^ Prospekt Veteranov station map ^