Subway maps - St. Petersburg metro - Line 2 Moskovsko-Petrogradskaya

Park Pobedy station - St. Petersburg metro map

Subway station:


St. Petersburg metro mapstation marker
^ Park Pobedy station on the St. Petersburg metro map ^Park Pobedy station map
^ Park Pobedy station map ^