Subway maps - St. Petersburg metro - Line 3 Nevsko-Vasileostrovskaya

Primorskaya station - St. Petersburg metro map

Subway station:


St. Petersburg metro mapstation marker
^ Primorskaya station on the St. Petersburg metro map ^Primorskaya station map
^ Primorskaya station map ^