Subway maps - Tokyo Metro

Ginza Line map - Tokyo Metro


Tokyo Metro Ginza Line map

Ginza Line Metro stations:
- G-01 Shibuya
- G-02 Omotesando
- G-03 Gaiemmae
- G-04 Aoyama-Itchome
- G-05 Akasaka-Mitsuke
- G-06 Tameike-Sanno
- G-07 Toranomon
- G-08 Shimbashi
- G-09 Ginza
- G-10 Kyobashi
- G-11 Nihombashi
- G-12 Mitsukoshimae
- G-13 Kanda
- G-14 Suehirocho
- G-15 Ueno-Hirokoji
- G-16 Ueno
- G-17 Inaricho
- G-18 Tawaramachi
- G-19 AsakusaTokyo ATM   Tokyo fast food