Subway maps - Tehran Metro - Line 1

Gholhak station - Tehran Metro map

Subway station:


Tehran Metro mapstation marker
^ Gholhak station on the Tehran Metro map ^Gholhak station map
^ Gholhak station map ^