Subway maps - Nagoya subway

Nagoya subway stations

Nagoya fast food  

Choose a subway station to view the map:
  E
- E01 Kanayama
- E02 Hibino
- E03 Rokuban-cho
- E04 Tokai-dori
- E05 Minato Kuyakusho
- E06 Tsukiji-guchi
- E07 Nagoyako (Nagoya Port)
  H
- H01 Takabata
- H02 Hatta
- H03 Iwatsuka
- H04 Nakamura Koen
- H05 Nakamura Nisseki
- H06 Honjin
- H07 Kamejima
- H08 Nagoya
- H09 Fushimi
- H10 Sakae
- H11 Shinsakae-machi
- H12 Chikusa
- H13 Imaike
- H14 Ikeshita
- H15 Kakuozan
- H16 Motoyama
- H17 Higashiyama Koen (Higashiyama Park)
- H18 Hoshigaoka
- H19 Issha
- H20 Kamiyashiro
- H21 Hongo
- H22 Fujigaoka
  K
- K01 Kamiiida
- K02 Heian-dori
  M
- M01 Kanayama
- M02 Higashi Betsuin
- M03 Kamimaezu
- M04 Yabacho
- M05 Sakae
- M06 Hisaya-odori
- M07 Shiyakusho (City Hall)
- M08 Meijo Koen
- M09 Kurokawa
- M10 Shiga-hondori
- M11 Heian-dori
- M12 Ozone
- M13 Nagoya Dome-mae Yada
- M14 Sunadabashi
- M15 Chayagasaka
- M16 Jiyugaoka
- M17 Motoyama
- M18 Nagoya Daigaku
- M19 Yagoto Nisseki
- M20 Yagoto
- M21 Sogo Rihabiri Center
- M22 Mizuho Undojo Higashi
- M23 Aratama-bashi
- M24 Myoon-dori
- M25 Horita
- M26 Temma-cho
- M27 Jingu-Nishi
- M28 Nishi Takakura
  S
- S01 Nakamura Kuyakusho
- S02 Nagoya
- S03 Kokusai Center (International Center)
- S04 Marunouchi
- S05 Hisaya-odori
- S06 Takaoka
- S07 Kurumamichi
- S08 Imaike
- S09 Fukiage
- S10 Gokiso
- S11 Sakurayama
- S12 Mizuho Kuyakusho
- S13 Mizuho Undojo Nishi
- S14 Aratama-bashi
- S15 Sakura-hommachi
- S16 Tsurusato
- S17 Nonami
- S18 Naruko Kita
- S19 Aioiyama
- S20 Kamisawa
- S21 Tokushige
  T
- T01 Kami-Otai
- T02 Shonai Ryokuchi Koen
- T03 Shonai-dori
- T04 Joshin
- T05 Sengen-cho
- T06 Marunouchi
- T07 Fushimi
- T08 Osu Kannon
- T09 Kamimaezu
- T10 Tsurumai
- T11 Arahata
- T12 Gokiso
- T13 Kawana
- T14 Irinaka
- T15 Yagoto
- T16 Shiogama-guchi
- T17 Ueda
- T18 Hara
- T19 Hirabari
- T20 Akaike