Subway maps - Tehran Metro

Tehran Metro stations

Choose a Metro station to view the map:
  1
- 15th of Khordad
  7
- 7th of Tir
  A
- Ali Abad
- Atomosfer
- Azadi
- Azadi Stadium
  B
- Bagher Shahr
- Baharestan
- Bimeh
  C
- Chitgar
  D
- Darvazeh Dowlat
- Darvazeh Shemiran
- Doctor Habib-o-llah
- Dr Ali Shari'ati
  E
- Ekbatan
- Ekbatan (Eram-e Sabz)
- Elm-o-Sanat University
  F
- Fadak
- Farhang Sara
- Ferdowsi
  G
- Garmdare
- Gheytariyeh
- Gholhak
- Golbarg
- Golshahr
  H
- Haram-e-Motahar
- Hasan Abad
  I
- Imam Ali University
- Imam Hossein
- Imam Khomeini
- Iran Khodro
  J
- Javanmard-e-Ghassab
  K
- Kahrizak
- Karaj
- Khayam
- Khazaneh
  M
- Mahdasht
- Mellat
- Meydan-e Azadi
- Meydan-e Enghelb-e Eslami
- Meydan-e Hor
- Meydan-e Shohada
- Mirdamad
- Molavi
- Mosalla
  N
- Nabard
- Niroo Havaei
  O
- Ostad Moein
  P
- Piroozi
  S
- Saadi
- Sabalan
- Sadeghieh (Tehran)
- Sarsabz
- Shahed
- Shahid Bagheri
- Shahid Beheshti
- Shahid Haghani
- Shahid Hemmat
- Shahid Kolahdooz
- Shahid Madani
- Shahid Mofatteh
- Shahid Navvab-e Safavi
- Shahid Sadr
- Shahr-e-Rey
- Sharif University
- Sheykh-o-raeis
- Shush
- South Terminal
  T
- Tajrish
- Taleghani
- Tarasht
- Tehran Pars
- Towhid
  V
- Vali Asr
- Vardavard